Sự Kiện
 
            Đối Tác
        Khách Hàng

Giải pháp tối ưu hóa băng thông

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các công ty đa quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các mục đích kinh doanh mua bán trở nên phổ biến và không còn gói gọn tại một trụ sở cố định mà đã mở rộng ra môi trường diện rông, phân tán (WAN). Với sự bùng nổ của các nhu cầu, sự cạnh tranh, các doanh nghiệp phải xây dựng và phát triển hệ thống của mình như thế nào để đáp ứng lại các nhu cầu này.

Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến một số vấn đề trong quá trình triển khai việc phân phối các ứng dụng một cách nhanh chóng và an toàn qua môi trường WAN, Internet. Người dùng luôn mong muốn đạt được sự hiệu quả và tính bảo mật trong công việc nhưng vẫn đảm bảo được chi phí đầu tư, chi phí vận hành, chi phí thuê bao đường truyền, chi phí nâng cấp đường truyền,..

Một trong các giải pháp hàng đầu hiện nay cung cấp đến cho các doanh nghiệp giải pháp tối ưu hóa mạng WAN, Internet là giải pháp ADN (application-delivery-network). Giải pháp này cung cấp khả năng tối ưu hóa ứng dụng thế hệ mới qua môi trường WAN và internet, quản lý và tăng tốc nhiều dạng ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp, của tổ chức hơn bất kỳ một giải pháp nào khác. Từ giải pháp kết hợp “kiểm soát”, “tăng tốc” và “bảo mật” ( Visibility, Control, Acceleration) các ứng dụng trên Internet, môi trường WAN giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức cung cấp các dịch vụ kinh doanh một các an toàn, bảo mật và nhanh chóng với một chi phí thấp nhất.

Visibility:
Hiểu một cách rõ ràng tất cả các luồng dữ liệu vào ra, ứng dụng và người dùng đầu cuối trong hệ thống mạng.

Acceleration:
Tối ưu hóa các yêu cầu, các ứng dụng, cho bất cứ chi nhánh nào, bất cứ người dùng nào ngay cả những người làm việc tại nhà.

Secure:
Quản lý người dùng, thiết bị, nội dung, ứng dụng, và đảm bảo chính xác các ứng dụng phục vụ cho công việc được ưu tiên và tăng tốc.

Quản lý băng thông và kiểm soát lưu lượng (Bandwidth Management):
Công nghệ này cho phép đặt các mức độ ưu tiên khác nhau đối với từng ứng dụng. Mức độ ưu tiên sẽ tác động tới thứ tự các lưu lượng trao đổi và lượng băng thông được phân, mà không chịu ảnh hưởng nào từ các lưu lượng còn lại trên hệ thống mạng. Điều này cho phép hạ tầng mạng sẵn sàng cao nhất với những lưu lượng có mức độ ưu tiên cao nhất.

Tối ưu hóa giao thức (Protocol Optimization):
Giao thức được tối ưu hóa thông qua việc xử lý đồng thời các tiến trình song song. Giả thiết trên hệ thống mạng đồng thời có CIFS, MAPI, HTTP, TCP, HTTPS… thì các luồng thông tin được đồng bộ sẽ có thể được giảm thiểu.

Caching các đối tượng (Object Caching):
Đối với một vài ứng dụng đặc biệt thì các objects cũng được lặp lại. Việc caching các đối tượng này sẽ giảm thiểu lưu lượng truyền trên hạ tầng

Byte Caching:
Phương pháp lưu trữ các mảnh nhỏ mức thấp nhất trong luồng thông tin trao đổi. Công nghệ này giám sát việc trao đổi các bản tin lặp lại ở dạng byte và đánh số tương ứng theo các token, mỗi khi các bản tin được chuyển đi thì chỉ có token sẽ được trao đổi trên đường truyền, giảm thiểu kích thước gói tin được trao đổi.

Nén dữ liệu (Compression):
Công nghệ nén dữ liệu được sử dụng với nhiều loại thuật toán khác nhau nhằm giảm thiểu những thông tin thừa trước khi được gửi trên mạng. Công nghệ này sẽ rất có hữu ích với những luồng thông tin được lặp lại. _________________________________________________________________________________________________________

Các sản phẩm :

BlueCoat - Secure web gateway>>>
Allot - Bandwidth management solutions>>>
Riverbed - Application acceleration>>>