Sự Kiện
 
            Đối Tác
        Khách Hàng

             Liên Hệ

Văn Phòng Chính

Địa chỉ: Lầu 2— Tòa nhà Trung tâm Dịch Vụ Thương Mại – Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn
135A Pasteur, Quận 3, TP.HCM - Việt Nam
Telephone: +84-8-3934 9092
Fax : +84-8-3934 9093
Email : info@ntp.vn

 

Văn Phòng Chi Nhánh

Địa chỉ: Số 402A/403A - 347 Đội Cấn, Quận Ba Đình,
Hà Nội - Việt Nam
Telephone: +84-4-762 3389
Fax : +84-4-762 3389

 

Văn Phòng Chi Nhánh

Địa chỉ: 5793 Ironwood St,
Niagara Falls, Ontario L2H 0E3, CANADA