Sự Kiện
 
            Đối Tác
        Khách Hàng

Bảo mật hệ thống

Với sự phát triển của mạng Internet hiện nay, các doanh nghiệp nhận thấy lợi ích của việc sử dụng mạng Internet để mở rộng thêm mạng lưới kinh doanh trên môi trường Internet. Ngoài ra, những doanh nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ của mình đến với khách hàng thông qua các ứng dụng trên web.

Việc mở rộng đến nhiều đối tượng, vấn đề đặt ra ở đây là khả năng đảm bảo an ninh mạng là một trong những yếu tố sống còn cho một doanh nghiệp khi áp dụng mô hình thương mại điện tử. An ninh mạng bao gồm rất nhiều các khía cạnh khác nhau.


Triển khai những giải pháp bảo mật mà kết hợp những chức năng cần thiết một cách hiệu quả, đồng thời phải lưu ý về hình thái đe dọa bảo mật hiện nay. Các doanh nghiệp nên tìm kiếm những gói giải pháp bảo mật có tích hợp các công cụ bảo mật thiết bị đầu cuối, bảo mật tin nhắn và công nghệ khôi phục hệ thống. Giải pháp bảo mật đa lớp này sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro, đồng thời giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm rằng những thông tin quan trọng và tài sản doanh nghiệp của mình được bảo vệ an toàn. Những giải pháp như vậy cũng cần phải được thiết kế sao cho tương thích với nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả các hệ điều hành cho thiết bị users, di động. Một khía cạnh khác mà các doanh nghiệp cũng nên lưu tâm tới là vấn đề thực thi các chính sách nội bộ, mà khởi đầu là chính sách với dịch vụ email, chat,…thông dụng.

Hiện nay nói đến rất nhiều về mạng 3G, các mobile users sử dụng kết nối internet để dùng các ứng dụng web, mail, game, và các ứng dụng khác thông qua các nhà cung cấp dịch vụ mạng 3G. Với sự phát triển rất nhanh về số lượng người dùng thì việc phát táng virus, malware, spyware, ddos,… sẽ không đảm bảo an toàn và rất khó kiểm soát cho mobile users và chưa nói đến những vấn đề liên quan cần bảo mật roaming giữa các nhà cung cấp dịch vụ mobile với nhau. Do vậy việc bảo mật hệ thống các vùng như: Access Network, Core Network, Internet,… nhằm đảm bảo an toàn cho mobile users là cực kỳ quan trọng.

SGSN: Serving GPRS Support Node
GGSN: Gateway GPRS Support Node

Giải pháp cho các doanh nghiệp>>>

_______________________________________________________________________________________________________


Các sản phẩm :


RSA - Security solutions for business acceleration >>>
Cisco - Secure your network>>>

Blue Coat - Secure web gateway>>>
TippingPoint - Improve application performance>>>
Fortinet - Network security software >>>